User Online:: 1   User.
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  THNiramitAS

รูปประชุม สบอท.ที่ จ.อุบลราชธานี

 


26 มิถุนายน 2557 " รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ "

  สุนทรภู่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระสุนทรโวหาร” ขณะที่ท่านมีอายุได้ 65 ปี และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี พ.ศ.2398 รวมอายุได้ 69 ปี ทั้งชีวิตของท่านได้แต่งมหานิราศและบทประพันธ์ไว้มากมาย อันได้แก่ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท

ทูบีนัมเบอร์วัน - ลูกทุ่ง Dancer

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ

26 มิถุนายน 2556 - ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

  "ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 - 12 มิถุนายน 2557

  นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อให้บรรดานักเรียนทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครู ผู้มีพระคุณ

ยินดีต้อนรับ ผวจ.อุบลราชธานีคนใหม่ นายเสริม ไชยณรงค์

  วันที่ 1 มิถุนายน 2557 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ พร้อมด้วยนางโศภิต ไชยณรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ได้เดินทางเข้าสักการะไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

พาเหรดรณรงค์งดสูบบุหรี่ 31 พฤษภาคม 2557

 
  ครู นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์งดสูบบุหรี่ 31 พฤษภาคม 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก ตามถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา งดสูบบุหรี่อย่างจริงจัง 

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.1 และม.4 - 8 พฤษภาคม 2557

   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้ารับฟังการปฐมนิเทศจาก นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร บรรยากาศเป็นไปด้วยสนุก นักเรียนใหม่ทุกคน ฟังการนิเทศด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

การอบรมวินัยเบื้องต้นข้าราชการ ฯ รุ่น 2 - 12 มีนาคม 2557

  12 มีนาคม 2557 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยเบื้องต้นข้าราชการ ฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

ประเมินประสิทธิภาพฯ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 - 4 มีนาคม 2557

  4 มีนาคม 2557 นางดวงเดือน กุแก้ว ครูเชียวชาญ หัวหน้าระดับชั้นม.3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.อุบล ประธานกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดอภิธรรม ฯ

  นางกัลยกร กำมหาวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีบำเพ็ญกุศล สรีระสังขารของ หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต ที่วัดวิหารเจดีย์ศรีชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 - 27 กุมภาพันธ์ 2557

  27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นางดวงเดือน กุแก้ว ครูเชียวชาญ หัวหน้าระดับชั้นม.3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

 



     
 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวสุพัตรา เสนา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน รายวิชา ว 20209 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค KWLH เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ - ผู้วิจัย นางศุลีพร แสนทวีสุข
การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ฯ - นายภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางพรหมพร เขียวสะอาด
 

ดูผลงานทั้งหมด

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


นายก อบจ.อุบลราชธานี

 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
ชุมชนคนลุ่มน้ำมูล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
 
 
 

มหกรรมกีฬาภายใน
ไทรเงินเกมส์ 2556