User Online:: 1   User.

 

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและคำขวัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์และสีโรงเรียน
เพลงสถาบัน มาร์ช พ.ม.

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มงานแนะแนว
กลุ่มเกษียณอายุราชการ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ-วิชาการ
พนักงาน - แม่บ้าน
 

 

 

 
 

 


เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  TH Niramit AS

 

ชนะเลิศ “กรุงเทพเกมส์” - 11-21 มกราคม 2559

   ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในนามทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2558 “กรุงเทพเกมส์” 11-21 มกราคม 2559   

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย - 27 มกราคม 2559

   27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นางพรทิพย์ คารมรื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิก และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย   

อาลัยคุณครูธานี พุ่มแพ - 22 มกราคม 2559

   ใบไม้ร่วงปลิดปลิวหวิวหวิววับ เมฆพยับฟ้ามัวสลัวสลด
พวงชมพูซีดขาวร้าวรันทด ไม่งามงดสดสีเหมือนที่เป็น
        ครูธานีบัดนี้ไม่มีแล้ว ขอดวงแก้วส่งครูสู่สุกใส
ด้วยความดีที่สร้างนำทางไป สู่ภพใหม่สรวงสวรรค์ชั้นฟ้าเทอญ

วันครูแห่งชาติ - วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูแห่งชาติ “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”ณ ศูนย์โอทอป  

กีฬาสี เทา-แดง - 2558

   เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2558  

เฉลิมพระชนมพรรษา - 5 ธ.ค.2558

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน  

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ( พ่อดีเด่น 1)

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียงกัน  

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558

   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร ผู้กำกับ กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ทุกคน ร่วมกันทำพิธีวางพวงมาลาและกล่าวราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ  

วันปิยมหาราช - 23 ตุลาคม 2558

   วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. นางพรทิพย์ คารมรื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพิธีที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  

วันปิยมหาราช - 22 ตุลาคม 2558

   วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพิธีเคารพธงชาติ โรงเรียนพิบูลมังสาหาราชการ  

พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันครู 2558 - 16 มกราคม 2558

  16 มกราคม 2558 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2558 "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" ณ ศูนย์ OTOP     
บทคัดย่อ - รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้วิจัย นางสาวกฤติยา บุญเชิด ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
บทคัดย่อ - รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้รายงาน นางอัญชลีย์ สายแวว
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้ศึกษา นางสาวเสาวเพ็ญ บุญประสพ
บทคัดย่อ - รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ส21102 พระพุทธศาสนา ชุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นำพาชีวีให้มีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ผู้รายงาน นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สารศรี
บทคัดย่อ - การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้วิจัย นายมนูญ เมืองโคตร
บทคัดย่อ - รายงานการใช้ชุดการสอนรายวิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) รหัสวิชา ศ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา - นางสุจิตรา เมืองโคตร
บทคัดย่อ - ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 3 ว30223 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย - นายอชิรวิชญ์ เทนโสภา
บทคัดย่อ - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น โดยโปรแกรม Adobe Flash วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ผู้วิจัย นางราตรี ทองแย้ม
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 32101 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้บทความ ข่าวสาร และนิทาน เป็นสื่อในการสอนอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้ศึกษา นางสาวอารีรัตน์ แย้มยิ้ม
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง พระรัตนตรัย วิชา พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สารศรี
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 - ผู้วิจัย นางสาวกุลจิรา กุลบุญญา
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รายวิชา (เพิ่มเติม) ง30227 ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้ศึกษา นายวสันต์ เมืองจันทร์
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ที่มีบริบทท้องถิ่น อำเภอพิบูลมังสาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ผู้วิจัย นายเสนาะ คำเสียง
บทคัดย่อ - รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ผู้วิจัย นางสาวธันชนน ธรรมวิพากย์
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอาเซียน รายวิชา อ 23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ผู้วิจัย นางสาวเบญจวรรณ บุญคูณ
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - ผู้วิจัย นางจีรนัย จังอินทร์
บทคัดย่อ - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ผู้รายงาน นายชิษณุพันธ์ ทาสมบูรณ์
E-Book การแบ่งเซลล์ (Cell Division) จัดทำโดย - นางเกษมสันต์ โมฬา
บทคัดย่อ - รายงานการพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นางเกษมสันต์ โมฬา
บทคัดย่อ - การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ ERSAE Model เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ในวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผู้วิจัย นางเกษมสันต์ โมฬา
บทคัดย่อ - รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 31103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน ผู้รายงาน นายแสงสุรีย์ ยอดคำ
ชุดการสอน เรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาประวัติศาสตร์ ส31103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-นายแสงสุรีย์ ยอดคำ
บทคัดย่อ - การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว21101 เรื่อง สารละลายและสารละลายกรด เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย - นางสาวไข่ศร เข็มธนู
บทคัดย่อ - การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี วิชาวิทยาศาสตร์ ว 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย - นางสาววริษฐา สุริยวงศ์
เอกสารประกอบการสอน - การลำเลียงสารผ่านเซลล์ ชีววิทยาพื้นฐาน-นางเกษมสันต์ โมฬา
บทคัดย่อ - การพัฒนาบทเรียนโมดูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย - นางอัญชลี ราชเสนา
บทคัดย่อ - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบโยนิโสมนสิการกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ผู้วิจัย - นางอัญชลี ราชเสนา
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย - นางสาวจุฑาทิพย์ สายสี
  
 

 

 


 


นายก อบจ.อุบลราชธานี


ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ

 
  เว็บไซต์ครูศุลีพร แสนทวีสุข
  เว็บไซต์ครูเสนาะ คำเสียง

 

ด.ช. เพชรดนัย ทองยืน
ชนะเลิศ เหรียญทอง หมากรุกไทย

นายอภินันท์ สำเภา
รองชนะเลิศ เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายหาด

นายจตุพล แสนยุทธ
รองชนะเลิศ เหรียญเงิน วอลเลย์บอลชายหาด

น.ส. บุญสิตา คำดี
รองชนะเลิศ เหรียญเงิน แบดมินตัน

น.ส. สุชาดา แสนทวีสุข
รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง แบดมินตัน

เว็บไซต์ดีเด่น
ประจำปี 2557

 

เชียร์ลีดเดอร์
กีฬาไทรเงินเกมส์
ครั้งที่ 51

งานครูธีระเดช หน่อแก้ว

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานีีี
29/3 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร. 045-441008,
 ****************************************************************


woramath@gmail.com