User Online:: 2   User.
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  THNiramitAS

 

 


การอบรมวินัยเบื้องต้นข้าราชการ ฯ รุ่น 2 - 12 มีนาคม 2557

  12 มีนาคม 2557 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยเบื้องต้นข้าราชการ ฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

ประเมินประสิทธิภาพฯ ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 - 4 มีนาคม 2557

  4 มีนาคม 2557 นางดวงเดือน กุแก้ว ครูเชียวชาญ หัวหน้าระดับชั้นม.3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.อุบล ประธานกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดอภิธรรม ฯ

  นางกัลยกร กำมหาวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีบำเพ็ญกุศล สรีระสังขารของ หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต ที่วัดวิหารเจดีย์ศรีชมภู ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 - 27 กุมภาพันธ์ 2557

  27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นางดวงเดือน กุแก้ว ครูเชียวชาญ หัวหน้าระดับชั้นม.3 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 ณ หอประชุมโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร

  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2556 ระดับชั้นม. 3 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้ครบถ้วนตามหลักสูตร และให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากเดิม

ลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายศรีสวาท 31 ธ.ค.2557

  โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้กำหนดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 31 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายศรีสวาท สำหรับบันทึกนี้ขอบรรยายเป็นภาพถ่ายสถานที่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามไปดูภาพกัน

ลูกเสือ-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่ "Palio เขาใหญ่"

  "Palio เขาใหญ่" สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ตื่นตาตื่นใจกับรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  Palio หรือ ปาลิโอ ก้าวแรกที่ได้ไปสัมผัส  ประหนึ่งว่ากำลังเดินอยู่กลางกรุงโรม เพราะไม่ว่าจะเป็นอาคารถูกออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณแนวอิตาเลียนสไตล์ Palio ยังเป็นภาษาอิตาเลียน หมายถึง "รางวัล"

ประเมินคุณภาพภายในฯ - 24 มกราคม 2557

  วันนี้ 24 มกราคม 2557 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้จัดการความรู้เอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาจัดรวบรวมไว้ที่เดียวกันเพื่อสะดวกและเป็นประโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่่ายได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

      
 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวสุพัตรา เสนา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน รายวิชา ว 20209 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค KWLH เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ - ผู้วิจัย นางศุลีพร แสนทวีสุข
การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ฯ - นายภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางพรหมพร เขียวสะอาด
 

ดูผลงานทั้งหมด

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


นายก อบจ.อุบลราชธานี

 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
ชุมชนคนลุ่มน้ำมูล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี
 
 
 

มหกรรมกีฬาภายใน
ไทรเงินเกมส์ 2556