User Online:: 1   User.

 

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาและคำขวัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์และสีโรงเรียน
เพลงสถาบัน มาร์ช พ.ม.

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กลุ่มงานแนะแนว

เจ้าหน้าที่งานธุรการ-วิชาการ
พนักงาน - แม่บ้าน
 

 

 

 
 

 


เริ่มนับ..14 เมษายน 2554

 
  

    วันนี้ตรงกับ...

เว็บไซต์นี้แสดงผลด้วยแบบอักษรราชการไทย  TH Niramit AS

 

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558

  นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานประกอบพิธี ปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวะกาชาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2

  นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2558

รางวัลเว็บไซต์ดีเด่น
อันดับ 1
ประจำปี 2557

 

วันครู 2558 - 16 มกราคม 2558

  16 มกราคม 2558 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2558 "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" ณ ศูนย์ OTOP

เชียร์ลีดเดอร์ กีฬาไทรเงินเกมส์ ครั้งที่ 51

มหกรรม กีฬาไทรเงินเกมส์ ครั้งที่ 51

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร " มหกรรมกีฬาไทรเงินเกมส์ ครั้งที่ 51"

Merry Christmas 2014

  วันนี้ 19 ธันวาคม 2557 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม Merry Christmas เทศกาลแห่งความรื่นเริงในหมู่ชาวคริสต์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

  ทันตแพทย์เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์ ให้เกียรติกับโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานพิธีถวายพระพร ชัยมงคลฯ วางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ ลานพิธีเคารพธงชาติโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557( 2 )

  ทันตแพทย์เฉลิมชัย บุญประสิทธิ์ ให้เกียรติกับโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานพิธีถวายพระพร ชัยมงคลฯ วางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ ลานพิธีเคารพธงชาติโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ - 25 พฤศจิกายน 2557

 นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย

เกษียณวารานุสรณ์.

 5 พศจิกายน 2557 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โดยผู้อำนวยการเกษมสุข เพชรดี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมจัดงาน..มุทิตาจิต คุณครูประไพรักษ์ ประสันรักษ์ และ คุณครูคุปนิธ ยศสุนทร ณ หอประชุมโรงเรียน

23 ตุลาคม - วันปิยมหาราช

 วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

ประมวลภาพงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 57

  นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานงาน " มุทิตาคราเกษียณ " ของข้าราชการครู และพนักงาน ประจำปี 2557 จำนวน 7 คน..

ประมวลภาพในงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 57

   นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ประจำปี 2557

การแข่งขันกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์ - To Be No 1

   นายสุทัศน์ วังคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์ ประจำปี 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
      
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลวิธีการสอน KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสด

บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษบริบทท้องถิ่นตามแนวการสอนแบบอิงประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาววิไลลักษณ์ แก้วสด

ชุดการสอน ส 33102 พระพุทธศาสนา - นายภุชงค์ ศรีวัฒนพงศ์
ชุดสื่อประสม เรื่อง นมัสการคุณานุคุณ - ครูอนงค์ ศรีวัฒนพงศ์
 บทคัดย่อ การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางสาวสุพัตรา เสนา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ว30202 ฟิสิกส์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน รายวิชา ว 20209 เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิค KWLH เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ - ผู้วิจัย นางศุลีพร แสนทวีสุข
การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นางพรหมพร เขียวสะอาด
  
 

 
 

 


 


นายก อบจ.อุบลราชธานี


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

 

 

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
29/3 ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร. 045-441008,
 ****************************************************************