[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวิสันต์  ศาสตร์สูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


 

นายธนชาติ  บุตรมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ  แสนทวีสุข
ครูชำนาญการ

นายโพธิ์  แสงสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ท. สนั่น  วงพิมล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพินิจ  ทองพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประไพรัก  ประสันรักษ์
ครูชำนาญการ

นายธีรเดช  หน่อแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมร คำเคน
ครู

 

 นายอนุรักษ์  วรรณยอด
ครู

ว่าที่ ร.ต. วันชัย ภูมลา
ครู

 


 

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
29/3 ถนนเทศบาล 2  ตำบลพิบูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี 34110 
โทร. 045-441008, 045-441028 โทรสาร. 045-441008
**********************************************************************************************************
Created By Phibun Information System. PhibunMungsahan School.


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]